فرم های فرهنگی و دانشجویی


آیین نامه‌ها و فرم های فرهنگی و دانشجویی

نوع

عنوان

دریافت مطلب

تولید

1

شیوه نامه فعالیت های تولیدی

PDF 

2

کاربرگ ارائه طرح تولید فیلم

Word

3

کاربرگ ارائه طرح پژوهش برنامه ای

Word

4

کاربرگ ارائه طرح فیلمنامه

Word

دانشجویی

5

فرم های مربوط به وام های دانشجویی

URL

6

فرم رزومه دانشجویان

PDF

کمیسیون موارد خاص

7

فرم کمیسیون موارد خاص

PDF

8

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .