آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 


آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 

نوع


عنوان

فایل

فرم ها

1

طرح اجمالی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

2

طرح تفصیلی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

3

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه

WORD

4

درخواست کمک هزینه پایان نامه

WORD

5

فرم تحویل  فایل پایان نامه  به اساتید

pdf

6

برگه تحویل پایان‌نامه به انتشارات

word

7

تصویر کلاکت- برای پایان نامه عملی

JPG  و PSD

8

فرم حضور در جلسه دفاع دانشجویان

WORD

9

فرم گزارش اول و دوم پیشرفت مراحل پایان نامه

WORD01 , WORD02

10

پیشنهاد تالیف کتاب

word

11

پیشنهاد ترجمه کتاب

word

12

مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب

word

13

طرح اجمالی پایان نامه - ارتباطات

word

14

طرح های اجمالی مصوب تا پایان مهر ماه

excel

15

طرح اجمالی پایان نامه - ادبیات نمایشی

word

16

مراحل تصویب و نگارش پایان نامه 

pdf

17

طرح اجمالی پایان نامه - تولید سیما

word

آیین نامه ها

18

فرایند انتخاب موضوع و تدوین پایان نامه

WORD

19

شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد – جدید

WORD

20

الگوی ارائه پایان نامه (وزارت علوم)

word
21

مسیر فعالیت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

WORD

22

برگه اصالت و مالکیت اثر (آیین نامه چاپ)

WORD

اطلاعات کلی

23

راهنمای تنظیم مقالات

WORD

24

راهنمای فرایند درخواست تصویب پروپوزال در سامانه گلستان

PDF

25 پایان نامه های دفاع شده تا آخر مهر  98

EXCEL

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .