آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 


آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 

نوع


عنوان

فایل

فرم ها

1

طرح اجمالی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

2

طرح تفصیلی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

3

لوگوی رسمی دانشکده صدا و سیما قم

رنگ سازمانی، رنگ مشکی

4

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه

WORD

5

درخواست کمک هزینه پایان نامه

WORD

6

کاربرگ اعمال اصلاحات بعد از جلسه دفاعیه

WORD

7

فرم تحویل پایان نامه صحافی شده به اساتید

WORD

8

فرم تحویل پایان‌نامه به کتابخانه و آرشیو

WORD

9

تصویر کلاکت- برای پایان نامه عملی

JPG  و PSD

10

فرم حضور در جلسه دفاع دانشجویان

WORD

11

فرم گزارش دو ماهه پیشرفت مراحل پایا ن نامه

WORD

12

نکات مهم جهت یادآوری

WORD

13

پیشنهاد تالیف کتاب

WORD

14

پیشنهاد ترجمه کتاب

WORD

15

مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب

PDF

آیین نامه ها

16

فرایند انتخاب موضوع و تدوین پایان نامه

WORD

17

شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد – جدید

WORD

18

الگوی ارائه پایان نامه (وزارت علوم)

Word

19

مسیر فعالیت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

WORD

20

برگه اصالت و مالکیت اثر (آیین نامه چاپ)

WORD

اطلاعات کلی

21

راهنمای تنظیم مقالات

WORD

22

راهنمای فرایند درخواست تصویب پروپوزال در سامانه گلستان

PDF

23

راهنمای فرایند درخواست دفاع در سامانه گلستان

PDF

24

طرح های اجمالی تصویب شده تا پایان شهریور 1397

Excel

25

پایان نامه های دفاع شده تا پایان شهریور 1397

Excel

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .